P.H.U. „JOWISZ” Joachim Wilczek
48 – 200 Prudnik, ul. Asnyka 25
tel. 77 550 66 99, fax. 77 546 61 65
e-mail: biuro@jowisz.com.pl